Ziekte zelf oplossen

Dus het is mijn eigen schuld dat ik ziek ben?’ Nou, niet helemaal. Als je de woorden ‘mijn eigen schuld’ weglaat, gaat het waarschijnlijk allemaal wat beter. Het blijft wel zo dat als je ziek bent, dan ben je dat zelf, niet die ander, jij bent ziek en mogelijk wil je daar iets aan doen. ‘Bedoel je dat ik er niets aan wil doen? Denk je dat ik voor mijn lol ziek bent!’

Wel, een boeiend gesprek lijkt dit te worden.

Als je de zienswijze kan hanteren dat jijzelf je ziekte zou kunnen oplossen, dan kunnen we mogelijk een stap naar een gezonder leven maken. Wat ik zie is dat onze gedachten en alles wat daar achter zit een ongelooflijke impact heeft op onze gezondheid. Als we iets vervelends met ons meedragen, een nare ervaring uit het verleden, zie ik dat mensen hiermee worstelen en hier lichamelijk ziek van worden. Je kan zelfs worstelen met gebeurtenissen die lang geleden plaats hebben gevonden of die je vanuit overerving hebt meegekregen, ‘het zit in de familie’ hoor je dan zeggen.

Een aanzet tot beter worden is dan ook het aanpakken van wat er binnen in je afspeelt, inzicht krijgen in de oorzaak van je ziekzijn. Dit lijkt vreselijk eng, maar helder inzicht krijgen in een negatieve gebeurtenis die in je onderbewustzijn is opgeslagen, geeft ruimte in alles wat je bent. Door inzicht lost iets op, er komt rust, rust in je lichaam zodat deze zijn helende werk voor je kan doen, je kan beter worden.

Misschien is dit een ander zicht op gezondheid voor je. Mijn ervaring is dat het je kan helpen om te komen tot een gezonder leven.

Onderliggend lijden

Ziek zijn is geen pretje, we kunnen hierdoor dagelijks lijden door pijn, beperkingen en onzekerheid wat er gaat komen. Ook al lijden we onder onze ziekte, misschien kunnen we kijken naar waar het ziek zijn vandaan komt.

Als we iets meemaken en die ervaring is te overweldigend dan stoppen we dat diep in ons geheugen weg, het doet immers zoveel pijn. We lijden er wel stilletjes onder. Echter, ons lichaam is zo slim dat het aangeeft dat er iets is dat onze aandacht nodig heeft, ons lichaam wordt ziek. Kunnen we inzien dat ziekte door onderliggend lijden vanuit vervelende ervaringen komt, dan hebben we de eerste stap gezet naar beter worden.

Een aanpak om te herstellen van een ziekte, zeker een chronische ziekte, is dan ook: kijk naar het onderliggend lijden en vindt de authentieke oorzaak hiervan, waarna het symptoom door dit inzicht kan verminderen of zelfs verdwijnen.

Daar word ik nou zo ziek van!

Je hoort het mensen al zeggen, ‘Ik word er ziek van.’ Het vervelende is dat dit ook kan gebeuren. Als je iets meemaakt en het irriteert je dan sla je dit, zonder dat je erg in hebt, in je geheugen op, ergens waar het kan blijven sudderen, kan gaan etteren.
‘Ik kan er goed mee leven.’ Ook dit is een uitspraak die niet helemaal opgaat. Als je er mee kan leven worstel je er eigenlijk nog steeds mee.
Alles wat je meemaakt sla je op en zeker die ervaringen die negatief voor je zijn. Soms sla je ze zo diep op dat je het niet meer weet, het wordt in je onderbewustzijn opgeslagen om het daarna je leven onderbewust te laten bepalen.
Een herinnering en daarbij een uiting dat je iets onder je leden verbergt is een signaal dat je zou kunnen herkennen, je bent moe, prikkelbaar, hyper, ziek. Ik stel zelf dat een ziekte een uiting van iets is, van iets dat je is aangedaan, je hebt een aandoening waarvan de oorzaak diep verborgen ligt in je ervaringen.
Inzicht krijgen in deze ervaringen, die onderbewust zijn opgeslagen, is lastig maar niet onmogelijk. Je moet er wel iets mee doen, van je onderbewuste naar je bewust geheugen halen. Je zal inzicht moeten krijgen wat aan de basis van je aandoening ligt. Heb je eenmaal inzicht in de kern van je aandoening dan is deze niet meer nodig en kan je aandoening verminderen of mogelijk zelfs verdwijnen.
In mijn boek Natuurlijke Analyse beschrijf ik hoe je op een zachte integere manier inzicht in de oorzaak kunt krijgen. Niet met het vertellen van je verhalen maar op je eigen tempo een aantal wezenlijke oefeningen doen om je aandoening achter je te laten.

Ziekte achter je laten

Wat zou dat lekker zijn. Niet meer: ‘Je moet er maar mee leren leven’, het is namelijk geen pretje om elke dag met een chronische aandoening geconfronteerd te worden. Niet meer overleven, maar leven, je ziekte achter je laten.

Ik zie een chronische aandoening als een uiting van iets waar je diep vanbinnen mee worstelt. Diep van binnen is een ervaring opgeslagen die je niet kan of durf te uiten. Zo’n ervaring kan zover weggestopt zijn dat je het niet bewust bent maar wel meedraagt.

Krijg je weer inzicht in die ervaring, dus in de oorzaak, dan merk je dat het oplucht, hoe naar die ervaring ook was. Wordt de oorzaak van je aandoening helder dan is de uiting niet meer nodig en kan het lichaam tot rust komen, je aandoening kan minder worden en zelfs helemaal verdwijnen.

Mijn stelling is altijd: Ook al is het heel moeilijk, durf je chronische aandoening aan te pakken, durf naar de oorzaak te gaan, durf de oorzaak te zien. Met inzicht ontstaat een mogelijkheid om je vervelende ervaring en daarmee je aandoening achter je te laten.

In mijn boek Natuurlijke Analyse beschrijf ik hoe je op een zachte integere manier inzicht in de oorzaak kunt krijgen. Niet met het vertellen van je verhalen maar op je eigen tempo een aantal wezenlijke oefeningen doen om je aandoening achter je te laten.

Ziek zijn van ervaringen

Ons lichaam reageert op alles wat we ervaren. Als je chaos in je brein hebt ga je niezen en proesten, je kan er verkouden van worden. Breng je brein tot rust en de verkoudheid gaat over. Kijk naar kinderen, als ze iets naars denken te gaan ervaren, krijgen ze buikpijn. Als je hen helpt ermee overweg te kunnen gaan, verdwijnt de buikpijn. Heb je een spannende ontmoeting, dan werken je darmen niet helemaal mee. Heb je de ontmoeting gehad, en het viel best mee, dan werkt alles weer als vanouds.

Vele voorbeelden zijn er te noemen waarbij je weet dat het lichaam laat merken dat er iets in je innerlijk speelt. Is dit altijd zo? Zou dit voor elke aandoening kunnen gelden? Geeft het lichaam werkelijk en altijd aan dat er iets in je innerlijk speelt?

Als je een 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗮𝗮𝗻𝗱𝗼𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 hebt is het misschien wel een mooie nieuwe stap om aan te nemen dat de oorzaak vanuit je innerlijk komt. Je innerlijk wil misschien iets aan je vertellen.

In het boek ‘Natuurlijke Analyse, ander zicht op gezondheid’ beschrijf ik achtergronden en geef technieken om de oorzaak helder te krijgen. Als je inzicht in de oorzaak hebt hoeft er geen signaal meer voor je lichaam te zijn. Je chronische aandoening kan dan minder worden of zelfs verdwijnen.

Kerngezond

𝗚𝗲𝘇𝗼𝗻𝗱 𝘇𝗶𝗷𝗻, 𝘄𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗹 𝗱𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁. We willen zelfs kerngezond zijn. Het woord ‘kerngezond’ betekend eenvoudig dat je in de kern gezond bent. Als je in je kern gezond bent wordt je niet snel ziek, en als je dat toch wordt, heb je maximale weerstand om de aandoening de baas te kunnen.

Maar wat is onze kern? Waar vinden we die? Kan er iets mis mee zijn? Wel, als we veel denken, ons zorgen maken, angst hebben, te druk bezig zijn, geen tijd hebben voor onszelf, dan weet ik zeker dat je niet tot de kern kan komen. Kijk maar als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, in een andere omgeving zit, andere indrukken krijgt; dan ga je langzamer en anders denken, dan kom je tot rust en kom je weer tot jezelf. Als je tot jezelf komt kijk je op een andere manier tegen de wereld aan, je wordt vrolijker, en je knapt op. Het is niet voor niets dat als je het even niet meer ziet zitten, je het beste even je dagelijkse dingen laat voor wat het is en je rust pakt.

n het boek ‘Natuurlijke Analyse, ander zicht op gezondheid’ beschrijf ik wat rust in denken voor je kan betekenen. Naast oefeningen om je rust te pakken gaat het boek ook in op wat negatieve ervaringen in je onderbewuste met je doen, en hoe je hier iets aan kan doen zodat je kern gezond kan worden. Ook beschrijf ik hoe ik tegen chronisch aandoeningen aankijk en mogelijk kun je deze kijk gebruiken om jouw aandoening te verminderen met de beschreven oefeningen. In alle rust, veel leesplezier.

Gedraag je of het al zo is

𝗚𝗲𝘇𝗼𝗻𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝘀 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘇𝗼 𝘃𝗮𝗻𝘇𝗲𝗹𝗳𝘀𝗽𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 als het misschien zou moeten zijn. Alleen al in Nederland hebben we meer dan 8 miljoen chronisch zieken, wat aangeeft dat gezondheid blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd.

Er zijn ideeën die er van uitgaan dat als je iets wilt je je moet voorstellen dat je het al bereikt hebt. Als je een nieuw huis wilt, bedenk dan hoe dit huis eruit ziet. Als je een baan wilt, bedenk dan welke baan je wilt hebben. Als je vriendschap wilt, bedenk dan hoe die vriendschap er uit ziet. Het lijkt allemaal geweldig abstract maar laten we als uitgangspunt nemen dat we alles kunnen krijgen waar we aan denken.

Vanuit de praktijk weten we dat dit niet altijd haalbaar is, maar andersom denken zoals; ‘Ik krijg het toch niet!’, ‘Aan mij is het niet gegund!’, is geen echte stimulans om iets te krijgen. Je zal er iets voor moeten doen, je gedachten richten op wat je wilt. Schep rust in je denken en richt je op wat je wilt, en verlang dit dan ook werkelijk, niet half maar geef het voorrang bij alles wat je doet, verlang het tot in het diepste van je wezen. Zo kun je verlangen om de kwaliteit van je leven te verhogen, of gezond te zijn.

Bij de meeste van ons zit naast het gezond willen zijn, of willen worden, heel veel achterliggend leed. Ons diepste wezen kan zoveel historie met zich meedragen dat we misschien wel iets echt willen maar dat dit verstoord wordt door alle ervaringen die we met ons meedragen. Ons diepste wezen is eigenlijk verstoord met dingen die we onderbewust hebben opgeslagen. Onze ervaringen blijven ons storen en maken ons angstig om iets echt te willen.

Door inzicht in de dingen die ons vanuit ons onderbewuste belemmeren worden deze handelbaarder en zullen minder ingrijpend worden. Met inzicht krijgen we ruimte om het oude achter ons te laten, we krijgen ruimte voor nieuwe dingen, ruimte om gezonder te worden.

m je te helpen inzicht in je onderbewuste te krijgen heb ik een boek geschreven over de samenhang en het gebruik van bekende methoden die je inzicht kunnen geven in wat er in je onderbewustzijn plaatsvindt. Door inzicht in je diepste zelf verander je en kunnen oorzaken van je chronische aandoening oplossen. Je kan gezonder worden, wat jij echt wilt.

Genezen is voorbehouden aan ons lichaam

𝗚𝗲𝗻𝗲𝘇𝗲𝗻, 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻, 𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻, het zijn allemaal processen die het lichaam voor jou uitvoert. Heb je een aandoening dan kun je alleen zélf maar zeggen; ík wil beter worden, ik moet het zélf doen. Beter worden kun je niet aan een ander overlaten, het draait volledig om jezelf. Natuurlijk kun je hulp van anderen goed gebruiken, elk idee over hoe je jezelf kunt helpen is meegenomen en kan bijdragen tot genezing, maar herstellen doe je helemaal zelf.

Je lichaam heeft buitengewone intelligente afweer- en herstelmechanismen, samengevat je immuunsysteem. Dit immuunsysteem lijkt, voor ons als mens, een ongrijpbaar systeem. Alle onderdelen van ons lichaam werken als één systeem samen om het te laten functioneren en om je afweer tegen indringers te geven en te herstellen als er iets niet goed is gegaan.

Als je een aandoening wilt vermijden, of als je van een aandoening af wilt, of als je je beter in je vel wilt voelen, dan zul je je immuunsysteem in alle rust zijn werk moeten laten doen. Je zal de werking niet moeten laten verstoren door chaotische gedachten, stress, angsten, oude vervelende ervaringen, en onderbewuste trauma’s.

Over dit laatste gaat dit boek, als je wilt herstellen, beter wilt worden, dan is het zaak om je hoofd tot rust te brengen en oude onderbewuste ervaringen te onderkennen zodat ze geen negatieve invloed meer op je hebben. Je helpt jezelf het beste als je je immuunsysteem rustig zijn gang kan laten gaan zodat je kan herstellen.

Liefde, ver te zoeken

Fraai gekleurde artistieke plaatjes, verrijkt met welluidende teksten over liefde, verschijnen dagelijks in magazines en op sociale media. Ze zijn uit een goed hart bedoeld om troost te bieden. Maar als je nu eens geen liefde kan vinden, niet weet wat het is om liefde te voelen, laat staan te geven?

Mogelijk is jouw gevoel van liefde bedolven onder vervelende ervaringen. Als je de impact van die ervaringen weet te verminderen, dan komt als vanzelf de liefde weer naar de oppervlakte. Komt je liefde naar boven dan geeft je dit rust en blijdschap. Het is de basis voor een gezond hoofd en lichaam, de basis voor het oplossen van geestelijke en lichamelijke aandoeningen.

Dit is het eenvoudige concept en aanpak uit het boek ‘Natuurlijke Analyse, ander zicht op gezondheid’. Het boek gaat ervanuit dat een chronische aandoening verdwijnt als je de echte, de authentieke oorzaak van je aandoening vindt. Is de oorzaak gevonden dan vermindert of verdwijnt mogelijk de aandoening. Het boek geeft je daarvoor achtergronden en oefeningen om volgens dit principe te werken.

Boost je immuunsysteem

Je lichaam heeft een ingenieus systeem om indringers, zoals virussen, te lijf te gaan. We hebben het over het immuunsysteem. Om dit systeem optimaal te laten functioneren, moet we het wel zo ongestoord mogelijk zijn werk laten doen.

Als je bijvoorbeeld aan het werk bent is het het beste dat je zo min mogelijk wordt gestoord. Verwarrende instructies geven irritatie en brengen je uit balans waardoor het resultaat daarvan mogelijk ongewenst is. Dat kan ook met ons immuunsysteem. Verstoor je het door een chaotische of angstige gedachte, of boosheid dan zal je immuunsysteem niet weten waar het aan toe is. Het hele systeem zal disfunctioneren en je niet echt helpen om een indringer af te slaan. Rustige gedachten en het verminderen van je angsten zal je immuunsysteem de rust geven om zijn werk te doen.

Het boek ‘??????????? ???????, ander zicht op gezondheid’ geeft je een praktische aanpak om je gedachten tot rust te brengen en angsten te verminderen wat je immuunsysteem een boost geeft.