Wat is het mooi om iemand te zien stralen van blijdschap! Je ziet dat zo iemand helemaal goed in zijn of haar vel zit. Het lijkt wel of diegene licht uitstraalt, energie uitstraalt. Wel, dat is ook zo. Het is zelfs meetbaar dat een mens energie uitstraalt. Denk maar aan bijvoorbeeld een ECG van je hart. Dan meten ze ook daadwerkelijk je energie uitstraling, ze meten je hartenergie. Elk mens straalt dan ook energie uit.

Die energie van mensen hebben we nodig, het verbindt ons. Het geeft ons aan dat we er bij horen en er mogen zijn tussen alle andere mensen. We zijn immers een sociaal wezen dat andere mensen nodig heeft. We hebben elkaar hard nodig om te leren, lief te hebben, als mens te groeien, om mens te zijn. Energie van een ander, geeft ons energie. Denk aan mensen die geen bezoek krijgen, die ver-één-samen. Hun leven wordt ondraaglijk omdat hun leven verschrompeld, ze ontberen de energie van anderen.

De uitstraling, de energie van anderen hebben we nu eenmaal nodig om te leven. Probeer het maar eens waar te nemen. Als je dicht bij iemand komt voel je de uitstraling, voel je hoe iemand jou energie geeft. Ga maar eens dicht bij elkaar staan, je kan de ander voelen. Kun je nagaan als je iemand een knuffel geeft, je draagt je energie letterlijk naar die ander over, en je ontvangt energie van de ander. Een geweldig gevoel dat je energie mag en kan uitwisselen. Het helpt de ander en het helpt jou een waarlijk leven te leiden. Het doet ons leven.

Kijk nu eens als je verder van iemand af gaat staan, zeg op 1,5 meter. Het zal je amper lukken om de energie van de ander te ervaren. Het is een afstand die ons afstandelijk maakt, een afstand waarbij onze sociale behoeften niet worden ingevuld, een afstand die onze saamhorigheid afzwakt zodat we uit elkaar groeien. Afstand geeft misschien be-leven, maar is niet echt leven.