Pagina 2 van 4

Boekbespreking bij Stichting Paraplu

Woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur is er een bespreking van het boek ‘??????????? ???????, ????? ????? ?? ??????????’ van Leen van Rij bij De Paraplu in Wilnis, gemeente De Ronde Venen.

Het boek beschrijft over wat jezelf zou kunnen doen om je tegen ziekten weerbaarder te maken. Daarnaast gaat het er over hoe negatieve ervaringen ons immuunsysteem kunnen verzwakken met als gevolg een chronische aandoening.

De Paraplu is een stichting die voor iedereen educatie biedt over sociale en maatschappelijke onderwerpen om zo te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Mocht je geïnteresseerd zijn, schrijf je dan in bij de Paraplu.

Om deze stichting van vrijwilligers te steunen komt het inschrijfgeld voor deze avond volledig ten goede aan de Paraplu.

‘Je hoeft je nergens voor te schamen hóór!’

Het is dé opmerking om je over de streep te trekken. Maar zijn we over de streep te trekken? Schaamte is zo’n diepgeworteld gevoel, het verlamt je, het sluit je buiten. Als je bijvoorbeeld iets onder de leden hebt, denk je misschien dat je de enige bent die dit heeft en zwijg je, het is te privé, te zwaar, te confronterend, te veel omvattend.

Als je er niet mee naar buiten durft te komen of niet naar iemand toe durft te stappen, dan blijft je ermee zitten. Je voelt dit misschien als het meest hanteerbare en houd je het maar voor jezelf, je leeft er maar mee.

Wat zou je wél kunnen doen?

Ik schrijf dit omdat wanneer je een aandoening hebt, je misschien wél de kracht hebt om te lezen hoe je lichamelijke en geestelijke klachten of aandoening kunt aanpakken. Een verhaal lezen en in je eigen besloten kring oefeningen uitvoeren, is misschien wél voor je mogelijk.

Met de aanpak uit het boek Natuurlijke Analyse is het niet nodig om je verhaal aan iemand anders te vertellen. Het geeft uitleg hoe een klacht of aandoening kan ontstaan en hoe je een mogelijke oplossing vindt voor jouw beterschap.

Van ziekte naar aandoening

Het zijn synoniemen, maar voor mij hebben deze woorden een andere lading. Ziekte geeft mij het gevoel dat ik er niets aan kan doen, terwijl aandoening mij aangeeft dat ik er misschien wél iets aan kan doen. Als mij iets aangedaan is, ervaar ik, als denkend mens van vlees en bloed, hier de gevolgen van.

Men zegt wel eens “?? ??? ???? ?????? ?? ?? ???”, wat inhoudt dat er iets niet lekker bij je zit en dat is te merken. Als je iets hebt meegemaakt dat onprettig voor je was kan je je dat mogelijk niet meer herinneren. Je onderbewuste onthoudt het echter wel en maakt je dat duidelijk met een aandoening. Zo krijg je een lichamelijke of geestelijke aandoening als gevolg van wat jou is aangedaan. Om van de aandoening af te komen zal je dan iets moeten doen aan wat er in je onderbewuste afspeelt.

In het boek “Natuurlijke Analyse, ander zicht op gezondheid” beschrijf ik de relatie tussen ervaringen, onderbewustzijn, aandoeningen en oorzaken. Verder staat in het boek hoe je naar de oorzaak van je (chronische) aandoening kan zoeken om dit minder invloed op je te laten hebben.

‘Je moet eens veranderen!’

Dat is nogal wat als dat tegen je gezegd wordt. Je bent al zoveel veranderd en moet je nu nog meer veranderen?

Vanaf je geboortedag ben je al veranderd door ouders, leraren, begeleiders, media en wie weet door wie allemaal nog meer. Je hebt allerlei dingen geleerd die je juist wel of juist niet moet doen. Uiteindelijk is je persoonlijkheid, ja zelfs je gedrag voor de rest van je leven aangepast. Je bent veranderd van wie je ooit was. Die verandering kan zelfs gaan wringen zodat je chronische geestelijke en lichamelijke klachten krijgt, wat nooit de bedoeling van het leven kan zijn.

Onderzoek wat niet meer bij je past en geef dat een voor jou nieuwe passende waarde. Met deze aanpassing verandert de invloed ervan op jouw leven zodat het je weer beter kan gaan. De vraag die je jezelf dan kan stellen is: “Waardoor en wanneer heb ik iets aangeleerd of ondervonden dat nu tegen me werkt en me letterlijk ziek maakt?”.

?? ??? 4? ????????? “??????????? ???????” ??? ?? ?????????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???????????? ?? ????????? ????????? ??? ????????? ?????????????? ?? ?? ????? ??? ?????? ???????????, ???????? ??? ??? ?????? ???????????? ??? ?? ????????.

Verwarrend

Een stukje inleiding uit het boek Natuurlijke Analyse

???? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ???????? ??? ??? ?????????? ??????????. ?? ???????? ???????? ?????? ?? ???? ??????????; ?? ?????? ?????????? ?? ???????, ???? ????? ???? ??? ???? ????????.

??????????? ??????? ????? ????????? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ??? ???? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ????. ??? ?????? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ????. ??? ?? ???? ???? ????????? ?? ?? ?? ?????????, ???? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ????????, ??? ??? ????? ???? ?? ??? ??????, ?????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?????????? ?? ???????. ??????, ??? ??? ???? ?? ???????, ??? ?? ????? ?????? ???? ??? ?? ???????????.

En dan, de Bibliotheek

Vanmiddag waren we in de bibliotheek om onze geleende boeken terug te brengen. Wat ik niet verwachte, maar wel stiekem hoopte, is dat mijn boek op een display zou staan. Ja wel hóór, daar stond mijn boek. Dat is natuurlijk mooi maar wat vindt de bibliotheek nu van het boek, wel dat staat hieronder. Ik denk zelf een mooie hommage aan wat ik met het boek wilde bereiken.

“?? ???????? ??? ????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ?? ?? ???? ??????????, ????? ?? ?????? ??????????? ??????? ????????????. ??? ?? ???? ?????? ???????, ???? ??? ?????????? ??? ?????????, ??????????? ???????????????? ?? ??????????. ?? ?????? ???? ?? ?????????, (???????-)????????????, ??????????????? ?? ???????????. ??? ???????????? ?? ??? ??? ?????????? ??? ??????? ????? ??? ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ??????. ??? ?? ????? ??????????, ?????????????, ???????????? ?? ?????????. ??? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ?????????: ?????? ???? ?? ????????????? ????????, ?????????? ???? ??????????? ??????? ?? ??? ????, ???????? ??????? ?????????? ???? ?? ?????????. ??????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ??/?? ??? ??? ???????, ??? ?? ???????? ??????? ?????. ?? ?????????? ?? ???????? ???? ??????? ?? ???? ?????????. ??????????? ??????? ?? ????????? ???? ?????? ??? ?????????? ???????? ??? ?? ?? ????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ???? ??????? ??? ???? ?????. ?? ??????? ???????? ???? ??????ë?? ?? ?????? ???????????.”

Bibliotheek, bedankt voor deze mooie samenvatting.

Waar is die vrijheid?

Men beweert weleens dat als je je vrij voelt je ook daadwerkelijk vrij bent. “Tja, lekker hoor, maar met zoveel voorwaarden waar ik aan moet voldoen voel ik me echt niet meer vrij!”

Oké, vrijheid zou dus mogelijk zijn als je je vrij voelt! Maar hoe kun je je vrij voelen. Kijk eens naar kinderen. Kinderen voelen zich vaak ongeremd in wat ze doen. Ze zien ook geen belemmeringen, die overigens best wel eens handig zijn om niet te veel schade op te lopen in het leven. We leren kinderen dus om in het dagelijks leven te overleven. Ze worden daardoor beperkter in hun doen en laten. Minder vrij van handelen, denken niet meer onbekommerd en vrij, zo wordt hen grenzen geleerd van wat wel en niet kan of mag. Ze voelen zich niet meer vrij, denken niet meer vrij en kunnen alleen nog maar handelen binnen die onvrijheden. Ze zijn volwassen geworden.

Maar wat als je als volwassene weer vrij kan denken en je toch aan de leefregels van de leefgemeenschap houdt. Dan is jouw gedachtewereld vrij van geest, hoe beperkt je ook wordt in je dagelijks leven. Door vrijheid in denken keert de rust weer terug, je leeft lichter en ruimer in de wereld. wat er ook om je heen gebeurt.

Het zoeken naar en verkrijgen van inzicht in vastzittende zogenaamde destructieve overtuigingen is een belangrijk aspect van het boek ??????????? ???????. Het boek gaat ervan uit dat aandoeningen, kwalen, of welke geestelijke of lichamelijke klacht dan ook, voortkomen uit die destructieve overtuigingen. Krijg je hier inzicht in dan kun je dit inzicht gebruiken om los te laten, waarmee de gevolgen zoals een aandoening kunnen verdwijnen. Het boek ??????????? ??????? helpt je daarmee.

Niet alleen

“Ik moet ook alles zelf doen want ik kan niets aan een ander overlaten.” En dat is nu niet echt waar. Je hoeft niet alles zelf te doen, anderen kunnen ook iets voor jou doen.

Toen ik het boek Natuurlijke Analyse schreef had ik het idee om dat in eigenbeheer te doen. In eigenbeheer klinkt spannend, je doet werkelijk alles, schrijven, illustreren, omslag bedenken, distribueren, verkopen, versturen, afrekenen, en omvallen. Dat laatste heb ik verzonnen om mijzelf duidelijk te maken dat er iets niet klopte. Als je alles zelf wilt doen val je vroeg of laat om en dat kan niet de bedoeling zijn van het leven.

Ik heb het boek geschreven, dat is waar, maar dat je het boek kan kopen is een gezamenlijke inspanning geweest van een aantal mensen met passie. De editor maakte er een mooi taalkundig geheel van, de illustrator mooie illustraties, de vormgever de omslag en de drukker een mooi boek. Iedereen kon zijn eigen passie uitvoeren, maar het fijnste was, het was een verademing om niet alles zelf te hoeven doen.

Ik hoefde alleen maar toe te staan dat ik los mag laten, anderen konden toen iets voor me betekenen, door mij te helpen. Het is een uitgangspunt van het boek Natuurlijke Analyse, zelf de eerste onvoorwaardelijke stap zetten om daarna los te laten wat je allang los hebt mogen laten, zodat anderen je kunnen helpen. Het geeft een andere kijk op jezelf.

Hoe werkt Natuurlijke Analyse voor jou?

Een gedeelte uit het boek Natuurlijke Analyse.

?? ???? ??? ??????????? ??????? ??? ??? ??????? ?? ??????. ??? ?????????? ????? ??? ??????? ?? ??? ??? ???????? ??, ??? ?? ?? ?????????? ???? ???? ?????. ??????????? ??????? ?????? ?????? ??? ?? ????????? ???? ?? ??????? ??? ??? ?????????? ?? ????????? ???? ?? ????????? ??? ??? ?? ??????? ?????. ????????? ?????? ??? ??? ???? ??? ????????????? ??????? ?????. ???? ??? ????????? ????????? ???? ??, ??? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?????? ???? ??? ??????? ???????? ??????. ???????? ??????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????????? ??????????.

?????? ?? ??? ??????????? ?????? ??? ????????????, ????? ??? ?????????? ????????????. ?? ????? ?? ??? ???: ????? ?????? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????, ????? ????????? ??? ?? ?????

??? ?? ?????? ????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ???????, ???? ??? ??? ?????? ???????, ????? ???? ?? ??????? ??????. ??? ??????????? ?????????? ????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???????? ????? ??? ?? ???????, ??? ?? ?? ??????????????. ?????? ??? ?? ??????? ????? ?? ?? ???? ??????? ??????????, ?????? ?? ?? ???????? ??? ?????. ??? ??? ?? ??????? ???? ??? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ??? ?? ?????????? ??????????.

??? ??????? ????? ?????????, ???? ??????? ??? ??????????? ????. ?????? ?? ??? ?????? ??? ??? ??????? ???? ??? ???????????; ??? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ????????. ??? ?? ?? ???????? ???, ??? ????? ??? ??????????? ???? ??????. ??? ?? ?? ???????? ???? ???, ??? ???????? ??????. ?? ?????????? ?????? ????? ???? ?? ?? ?? ?????????????? ?? ??ï??????? ???????? ?? ??????? ??? ?? ????????????????, ??? ??? ??? ?? ??????- ?? ??????????????????. ?? ??????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ??? ??????: ?? ????? ????. ?? ?????? ??????????? ?? ?? ?????????: ?? ?????????????? ?????? ???? ??? ???? ??????????. ?????? ?????? ?? ???????????????? ?? ?? ??????- ?? ?????????????????? ???? ???????? ??? ???? ????, ????? ?? ????? ???? ??????.

Waar is die liefde?

Liefde, het massieve, lichte woord. Het kan zwaar zijn als het er niet is, en als het er wel is, dan is het licht en soepel. Aardig filosofisch lijkt me, maar onze liefde is vaak ver te zoeken, bedolven onder de ervaringen van ons leven. Maar voel maar eens, liefde moet er zitten, ergens in je moet er liefde zijn. Kijk maar eens naar een klein kind dat vrij en onbekommerd in de wereld staat. Dat laat je liefde in alle eenvoud zien. Maar dat kind maakt dingen mee, krijgt heel veel ervaringen in deze wereld. Keer op keer bouwt het voor een negatieve gebeurtenis een bescherming op, uiteindelijk wordt het een scherm dat steeds groter wordt om zich in deze wereld staande te houden. En dat geldt voor ons allemaal.

Dit scherm is doeltreffend, je houdt stand, je gaat door, maar het kost wel veel. De liefde gaat uit zicht omdat er zo’n groot scherm omheen staat. In het boek ‘’Natuurlijke Analyse” noem ik dat scherm je emotionele bubbels en elke bubbel sjouw je met je mee om de wereld aan te kunnen. Misschien zijn niet alle bubbels meer nodig en kun je er vele oplossen. Dit is waar “Natuurlijke Analyse” je handreikingen en oefeningen geeft. Het gaat o.a. over hoe je anders tegen je bubbels kan aankijken om de achtergronden van je lichamelijke of geestelijke klachten op te lossen om meer jezelf te worden. Om de liefde makkelijker te kunnen voelen.

??? ?????? ???????? ??? ??? ????:
“????????????? ???? ?????????? ?? ?? ????????. ???????? ??? ?? ??? ??? ?? ???????? ????? ???? ??????????. ?? ???? ?? ??? ???? ‘???-???????’. ?????? ???????? ??? ?? ?? ????? ?????????? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ??????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????????. ?????? ???????? ??? ?? ???? ???? ??????, ????? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ???????? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????. ?? ??, ?? ????, ?? ????? ?? ?? ??????? ?????? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????, ????? ?? ??? ????? ???? ???? ?????????. ?? ????????????? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ??????? ?????. ?? ???????? ?? ??????? ?? ?? ????? ?? ?????? ????? ?????? ????????????? ?????? ?? ?? ?????. ??? ?????????? ?? ??? ?? ????????????? ??????? ????????? ??????, ??? ??? ??? ????? ??????????? ??????. ?? ???? ??? ?????? ??????????? ?? ????????????? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???????? ??????? ?? ??? ??? ?????? ???? ??? ??????????? ???????.”